วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

PDF บัญชีขั้นต้น (เรียนบัญชีเบื้องต้นบนมือถือและแท็บเล็ต)

สารบัญบล็อก

upload files ใหม่ เมื่อ 28 มีนาคม 2564 (ครั้งก่อน 5 สิงหาคม 2563)
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ตบางเครื่อง อาจจะยังมีปัญหาเรื่องฟอนท์เกิดขึ้น จึงได้แปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่อที่สามารถเลือกใช้ได้ เพื่อใช้เรียนหรือทบทวนบัญชีด้วยมือถือและแท็บเล็ต มีหลายแอปที่สามารถเลือกใช้เพื่อเปิดไฟล์ PDF
...
ผมขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ WPS Office หรือ Simple PDF Presentation เพราะแสดงผลออกมาได้ดีพอๆกับการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ Simple PDF Presentation ไม่มีโฆษณา แต่มีปัญหานิดหน่อยตรงที่ต้องเริ่มนำเสนอตั้งแต่สไลด์แรก (PDF ทุกไฟล์ได้รับการออกแบบให้แสดงผลออกมาเมื่อมีการนำเสนอเต็มจอ/presentation ใกล้เคียงกับการนำเสนอด้วย PowerPoint ก็คือ ดูแล้วคล้ายกับมีการเคลื่อนไหวของข้อความบนสไลด์ เช่น มีข้อความใหม่เพิ่มเข้ามาในสไลด์เดิม หรือ ข้อความในสไลด์เดิมบางส่วนหายไป เป็นต้น การออกแบบในลักษณะนี้จะทำให้แต่ละไฟล์มีจำนวนสไลด์เยอะมาก)
...
สำหรับ Adobe Acrobat Reader บนมือถือ ไม่มีเมนูสำหรับการนำเสนอ(เต็มจอ)/presentation เหมือนกับในโน๊ตบุคหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ต้องเปิดไฟล์อ่านแบบ continuous pages หรือ page-by-page ดูแล้วอาจสับสน ไม่แนะนำให้เลือกใช้ (ถ้าใช้โน๊ตบุคหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดไฟล์เหล่านี้ด้วย Adobe Acrobat Reader จะแสดงผลออกมาไม่ต่างจากการใช้แท็บเล็ตแล้วเปิดไฟล์ด้วย WPS Office พูดง่ายๆ คนละเรื่องกับที่แสดงผลในมือถือหรือแท็บเล็ตเลย)
ดูวิดีโอ >> เปิด PDF Presentation ในมือถือด้วย Acrobat Reader และ WPS
WPS Office มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งคือ ระหว่างการนำเสนอเต็มจอ/presentation ลิงค์ต่างๆที่ปรากฏบนจอ (ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความ) จะไม่ทำงาน (เมื่อแตะลิงค์แล้วจะไม่เข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงค์นั้นๆ) ต้องใช้วิธี ออกจากการนำเสนอเต็มจอ/presentation ก่อน แล้วแตะที่ลิงค์ และ Simple PDF Presentation ก็มีปัญหานี้เช่นกัน
...
สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบวิธีแสดงผลแบบเต็มจอโน๊ตบุคหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเมื่อใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ขอแนะนำดังนี้ เมื่อเปิดไฟล์แล้ว (ดับเบิ้ลคลิก) ให้คลิกที่ View แล้วเลือกคลิกที่ Full Screen Mode การเปลี่ยนสไลด์และการออกจาก Full Screen Mode ปฏิบัติเช่นเดียวกับ PowerPoint กล่าวคือ คลิกเม้าส์เมื่อต้องการเปลี่ยนสไลด์ (หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง-ลูกศรชี้ขึ้น หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ขวา-ลูกศรชี้ซ้าย) และเมื่อต้องการออกจาก Full Screen Mode กดที่ปุ่ม Esc

หากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง โดยเขียนข้อผิดพลาดไว้ที่ช่องแสดงความเห็นด้านล่างหรือแจ้งมาที่ amnajrat@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ทุกบท (ขนาดไฟล์ 18 MB) คลิก/แตะ   >>>   PDF

เลือกดาวน์โหลดไฟล์เป็นบางบท
เมื่อคลิก/แตะแล้ว ไฟล์ PDF จะถูกเปิดขึ้น ถ้าใช้ระบบ Android จะบันทึกไฟล์อัตโนมัติ ส่วนระบบอื่นให้คลิกที่สัญญลักษณ์ save (ตามภาพด้านล่าง) ซึ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่มุมขวาบน กรณีที่ใช้ Google Chrome สัญญลักษณ์ save จะปรากฎขึ้นเมื่อขยับเมาส์ (Mouse Pointer) ขึ้นไปด้านบน ส่วนมือถือมักจะอยู่ด้านล่าง
สัญญลักษณ์ save: Mozilla firefox_Microsoft Edge_Google Chrome_Safari_iphone
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี   PDF
บทที่ 2 งบการเงิน   PDF
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี   PDF
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน   PDF
บทที่ 5 วงจรการบัญชี   PDF
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า   PDF
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual   PDF
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย   PDF
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ   PDF
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม   PDF
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า   PDF
บทที่ 8 ระบบบัญชี   PDF
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย   PDF
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   PDF
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   PDF
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง   PDF
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์   เร็วๆนี้
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย   เร็วๆนี้

ต้องขออภัยที่ไม่ได้จัดทำหัวข้อเสริม เนื่องจากปัจจุบันมือถือและแท็บเล็ตสามารถติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ได้ฟรีผ่าน Google Play การนำเสนอที่ออกมาบนมือถือและแท็บเล็ตแทบไม่ต่างจากการให้คอมพิวเตอร์ ไม่มีปัญหาเรื่อง font อีกด้วย ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint 

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ WPS บนมือถือหรือแท็บเล็ต
บางเวอร์ชั่นเมนูอยู่ด้านบนของหน้าจอ (ภาพบน) บางเวอร์ชั่นเมนูอยู่ด้านล่างของหน้าจอ (ภาพล่าง)นิ้วแตะ(เคาะ)ด้านขวา เมื่อต้องการชมสไลด์ถัดไป ถ้าต้องการย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้า นิ้วแตะ(เคาะ)ด้านซ้าย และเมื่อต้องการหยุดการนำเสนอ นิ้วแตะ(เคาะ)ตรงกลาง แล้วแตะนิ้วตามสองภาพด้านล่าง

นิ้วแตะ(เคาะ)ด้านขวา เมื่อต้องการชมสไลด์ถัดไป ถ้าต้องการย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้า นิ้วแตะ(เคาะ)ด้านซ้าย

สารบัญบล็อก

9 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 2. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ^0^

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. อาจารย์สบายดีนะค่ะ...อุ๊เองค่ะ..ขออนุญาตใช้ข้อมูลของอาจารย์เลยนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีอาจารย์อุ๊ ผมไม่ค่อยได้เข้ามาที่บล็อกนี้ ส่วนใหญ่จะข้าไปตรวจดูที่บล็อกของ wordpress เมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมผมไปเที่ยวที่ลำปางค้างที่นั่น 1 คืน ได้คุยกับลูกศิษย์คือเถลิงศักดิ์และมหา(จำชื่อจริงไม่ได้) และก่อนกลับได้ไปคุยกับอาจารย์เชี่ยวชาญด้วย ประมาณว่าก่อนสิ้นปีจะไปเที่ยวอีกครั้ง

   ลบ
  2. รอติดตามนะคะ ขอบคุณ​มากค่ะ

   ลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับ ซาบซึ้งใจสุดๆ

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ